Trà Cú: Tổ chức thành công bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn
Cùng với các địa phương trong tỉnh, ngày 29/5, tại 125 Tổ bầu cử trên địa bàn 17 xã, thị trấn của huyện Trà Cú tiến hành bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu chọn thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện đã tham gia khai mạc,  bỏ những lá phiếu đầu tiên tại nơi cư trú và giám sát công tác bầu cử ở các địa phương.
Ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Bé Sáu, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trà Cú  tại lễ khai mạc Tổ bầu cử số 5, thị trấn Trà Cú.

Tại Tổ bầu cử số 5, thuộc Khóm 5, thị trấn Trà Cú, ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Bé Sáu, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Trà Cú đã tham dự lễ khai mạc bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm kết hợp thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau lễ khai mạc, có rất đông cử tri đã có mặt tai khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có uy tín đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình tại địa phương. Tổ bầu cử số 5, thị trấn Trà Cú có 417 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu để bầu chọn 01 Trưởng ban nhân dân khóm nhiệm  kỳ 2022-2025 trên tổng số 02 ứng cử viên và 01 thành viên Ban Thanh tra nhân dân thị trấn. 

Cử tri đại diện hộ gia đình khóm 5, thị trấn Trà Cú tham gia bỏ phiếu.

Theo báo cáo nhanh của Tổ bầu cử số 5, tính đến 10 giờ, việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và ghi biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 5 đã kết thúc, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% so với danh sách cử tri. 

Ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Cú kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 04, thị trấn Trà Cú.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú kiểm tra công tác bầu cử tại xã Long Hiệp.

Ngay sau khi tham dự lễ khai mạc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm kết hợp thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 tại Tổ bầu cử số 5, thị trấn Trà Cú, ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn trong huyện.

Tại Tổ bầu cử số 8, ấp Cây Da, xã Tập Sơn, đến tham dự lễ khai mạc có ông Ngô Quốc Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử xã, tổ bầu cử ấp và cử tri. Đúng 05 giờ 30 phút, tổ bầu cử tiến hành khai mạc, sau đó ông Ngô Quốc Thạnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên. Tổ bầu cử số 08 ấp Cây Da có 203 cử tri đại diện hộ gia đình  tham gia bỏ phiếu; đến 06 giờ, ấp có trên 50% cử tri đã bỏ phiếu để lựa chọn những người có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng dân cư, góp phần trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của chính quyền cơ sở.

Ông Ngô Quốc Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử xã Tập Sơn, toàn xã có 09 tổ bầu cử của 09 ấp, với 2.386 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân. Trong đợt bầu cử lần này, xã có 18 ứng cử viên Trưởng ban nhân dân ấp, khóm và bầu 09 Trưởng ban nhân dân, Thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã. Đến 08 giờ 30 phút, đã có 04/09 ấp hoàn thành công tác bầu cử, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Đến  09 giờ 30 phút, 09/09 ấp đã đã hoàn thành, cử tri đi bầu, đạt 100%. Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, thùng phiếu được kiểm tra và niêm phong cẩn thận; công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết bà con cử tri đều phấn khởi và tin tưởng sẽ chọn ra được những đại biểu thực sự có tâm huyết, trách nhiệm để chăm lo đời sống nhân dân.

Tại Tổ bầu cử số 3, ấp Xoài Xiêm, xã Ngãi Xuyên, đúng 5 giờ 15 phút, Tổ bầu cử tiến hành lễ khai mạc bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2025  kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã Ngãi Xuyên. Đến dự lễ khai mạc có bà Tăng Thị Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm, kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn huyện Trà Cú.

Bà Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch UBND huyện bỏ phiếu bầu Trưởng Ban nhân dân ấp Xoài Xiêm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã Ngãi Xuyên.

Theo Tổ bầu cử số 3, ấp Xoài Xiêm, trong đợt này, toàn ấp có 537 cử tri đại diện hộ gia đình đi bỏ phiếu bầu Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2025 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã Ngãi Xuyên. Là cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, ông Thạch Som Nang cho biết: Theo tôi cử tri ở Tổ số 3 ấp Xoài Xiêm chấp hành tốt, thực hiện đúng giờ đến dự lễ và thực hiện vận động bà con đến bỏ phiếu theo quy định. Trước hết mình phải lựa chọn người có năng lực, đạo đức, tác phong tốt, gần dân, hiểu dân và giúp bà con của ấp làm ăn có tiến bộ hơn, để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo Ban Chỉ đạo Bầu cử xã Ngãi Xuyên, trong kỳ bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2025, có 07 điểm bỏ phiếu ở 07 ấp trong xã, với số lượng cử tri đi bỏ phiếu đại diện hộ gia đình là 2.664 cử tri, đạt 100% so với cử tri niêm yết và đến 09 giờ 30 cuộc bỏ phiếu bầu cử của xã kết thúc, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, tập trung, nhộn nhịp là ngày hội lớn của địa phương. Qua đây cho thất tinh thần trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử lần này, nhằm chọn lựa những người ưu tú có đức, có tài sát cánh cùng với nhân dân thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, xây dựng xã Ngãi Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Trà Cú: Đúng 09 giờ 30 phút, có 41.097 cử tri đã đi bỏ phiếu bầu Trưởng Ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 và thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn, đạt 100% so với danh sách niêm yết. Các đơn vị thị trấn Định An, xã Hàm Tân, xã Định An, Ngọc Biên, Tân Hiệp là các đơn vị hoàn thành sớm nhất việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, ghi biên bản xác nhận kết quả bầu cử. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Trà Cú, nh làm tốt công tác tuyên truyền vận động, ý thức, trách nhiệm cao của cử tri đại diện hộ gia đình, nên kỳ bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu chọn Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn diễn ra nhanh, chính xác, an toàn theo đúng kế hoạch đề ra. Trong ngày diễn ra bầu cử thời tiết thuận lợi và các cử tri đại diện hộ gia đình đã thể hiện tốt quyền dân chủ, trách nhiệm của công dân đã tích cực lựa chọn ứng cử viên sẽ là người có uy tín, có năng lực công tác ở địa bàn cơ sở, được nhân dân tin tưởng và tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân ấp, khóm để đồng hành với bà con trong xây dựng các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của địa phươngQua đây, góp phần làm cho kỳ bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm, nhiệm kỳ 2022-2025 kết hợp bầu thành viên Ban thanh tra nhân dân trên địa bàn huyện Trà Cú thành công tốt đẹp.                                       

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC, TẤN TÀI, KHẮC LƯỢNG

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 226
  • Trong tuần: 1 747
  • Tất cả: 6338638
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRÀ CÚ
- Đơn vị quản lý UBND huyện Trà Cú, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
- Điện thoại: 0294.3874070 - Fax: 0294.3874512 Email: bbtwebsite.tracu@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử huyện Trà Cú" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang